27.9. Päälava, SVV Stage

10.00-10.30 Tap into amazing

James Hankin, Barco Nordic
Successful meetings are all about confidence. Confidence in the ideas, confidence in the presentations, but also confidence in the meeting room technology. That is why Barco has developed ClickShare. With this wireless presentation system, users can simply share what’s on their laptop or mobile device, on the presentation screen. No cables, no set-up, no waiting to join in.

Menestyneet kokoukset perustuvat luottamukseen. Luottamus ideoihin, luottamus esityksiin, mutta myös luottamus kokoushuoneen teknologiaan. Siksi Barco on kehittänyt ClickSharen. Tämän langattoman esitysjärjestelmän avulla käyttäjät voivat helposti jakaa kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteensa tiedot  esitysnäyttöön ilman kaapeleita tms. välineitä.

11.00-11.30 LG Wow Signage – uudet muodot huomataan

Jani Palonen, Sales Manager Finland Information Displays
Puheenvuorossa esitellään LG:n erikoistuotteet, mm. uuden teknologian OLED tuotteet ja normaaliformaatista poikkeavat näyttöratkaisut avaavat monenlaisia uusia käyttömahdollisuuksia. Uusien tuotteiden huomioarvoa ja vaikuttavuutta verrataan perinteisiin näyttötuotteisiin ja katsotaan LG:n viimeisimpiä toteutuksia ympäri maailmaa.

12.00-12.45   Moderni tietoverkko AV- ja taloteknisiin toteutuksiin – AV:n uudet käyttötarpeet, yhden keskitetyn tietoverkon edut

Juha Kähäri, Studiotec Oy ja Aki Anttila, Santa Monica Networks Oy teknologiajohtaja

 Puheenvuorossa esittellään uuden toiminta-alueen, uusien mahdollisuuksien rajattomuus sekä yhteistoimintatarpeeen AV- ja IT-erikoisosaajien kesken. Siinä annetaan esimerkkejä ja ratkaisuita, kuinka prosesseja tehostetaan, toimintavarmuus huomioidaan sekä päällekkäisyydet minimoidaan

 13.00 Tekoäly ja kaiken muuttuminen softaksi – mitä kaikkea tämä tarkoittaa ja mahdollistaa?

Taneli Tikka, innovaatiojohtaja, Tieto Oyj
Esityksessä mietitään, miten maailma muuttuu softaksi pala kerrallaan: mitä tämä tarkoittaa työlle, yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Tikka kertoo myös tekoälystä: mitä se tarkoittaa, missä sen suhteen mennään ja mihin se todennäköisesti pian pystyy. Missä ovat rajat ihmisen ja koneen välillä ja miten tulevaisuuden työ jakaantuu? Miten kaiken muuttuminen softaksi vaikuttaa ilmiöänä laajemmin ja millaisia erilaisia eteneviä kärkiä sillä on eri teknologioiden, kuten IoT:n, muodossa. Tehdään pikakurkistus tekoälyn teknologian konepellin alle: millaisia erilaisia tekniikoita ja lähestymistapoja siellä käytetään ja mihin ne perustuvat

14.00-14.30  Aviapolis Studios – uuden tapahtuma- ja tuotantopaikkakonseptin esittely

Mikko Leppilampi, Aviapolis Studios
Leppilampi esittelee Aviapolis Studios -projektin taustat ja tavoitteet, tapahtumatoiminnan nykyisen kokoluokan sekä kehitysmahdollisuudet. Keskustellaan myös toimialan muutoksista ja kasvun luomasta tarpeesta uudentyyppiselle tapahtuma- ja tuontalokaatiolle.

15.00 Eurotruss – quality and reliable solutions for entertainment industry

Frank Schrage

27.9. Koulutustila

11.00-11.30 Metropolia AMK esitystekniikan kouluttajana

Jyrki Sinisalo, lehtori
Metropolia esittelee esityksessään koulun tarjoamat mahdollisuudet esitys- ja teatteritekniikan alalla. Metropolia tarjoaa avoimen AMK:n osana kattavasti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan opintoja perus- ja jatko-opintoina. Puheenvuoron saavat myös pari valmistunutta opiskelijaa, jotka kertovat opiskelusta ja tutkinnon suorittamisesta Metropoliassa.

12.00-12.45 AV-tekniikan uudet mahdollisuudet sairaalaympäristössä ja sairaanhoitoprosessissa

Markku Myllys, Granlund Oy, AV-ryhmä, ryhmäpäällikkö 
Sairaanhoitoon liittyvä AV-tekniikka on merkittävä ja voimakkaasti kasvava AV-alan ratkaisualue. Esitys antaa perustietoja AV- ja ICT-tekniikan mahdollisuuksista sairaala- ja terveydenhoitoympäristössä sekä avaa mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia mm. AV/IT-integraation, etäyhteyksien ja tallennuksen sekä ääni- ja valomaisemien osalta.

14.00 Behind HDMI – technology, standards and new features

Director James Chen / HDMI specialist / CEDIA Instructor, Kordz
James Chen saapuu vastaamaan seuraavin kysymyksiin; Mitkä ovat HDMI 2.X sekä HDCP 2.2 -standardin ominaisuudet? Mitä eri HDR standardit tarkoittavat? Kuinka HD Base T suoriutuu yli 10 gigan Gbs-signaaleista ja miten käsitellä yli 18 Gbs:n videosignaalia?